hvitt smil

Hvitt smil, rette tenner er hva Vidar ønsket seg.

Del

Noen tror at menn ikke tenker på hvordan smil de har, sånn er det ikke. Menn ønsker seg ofte et hvitt smil. Vidar syntes han hadde gule, svært slitte tenner, dette ønsket han å gjøre noe med. Han hadde også hørt at det gikk an å «prøvekjøre» et eventuelt nytt, hvitt smil, før han bestemmer seg for å takke ja til eventuell behandling.

Her prøver vi det hele, (nytt hvitt smil):

Videoen viser en kort pasientreise

  • Video ved oppstart
  • Kartlegging av Vidars ønske
  • Prøve av 3D, nytt hvitt smil
  • Sluttbilde

Det er mange som slutter å smile fordi de skjems av hva som synes når de gjør det.

Typiske tegn er at de strammer overleppen eller holder hånden fremfor munnen. Det vi prøver å gjøre for å finne riktig design for et nytt smil er å bruke fotostudio til filmopptak. I et filmopptak avsløres hva vi leter etter. En normal samtale med en vits underveis er løsningen. Med fotos og film kan en sammen planlegge hvordan vi vil at det skal bli. Her benytter vi et designprogram, www.smilecloud.com.

hvit smil

Bilder fra fotostudio hvor vi 2D-designer hvit smil med rette tannrekker

Når vi er enige om et mulig sluttresultat starter vi med 3D-modulering som vi 3D-printer og lager en negativ kopi av, det kaller vi en mockup.

Vi fyller negativen med flytende hvit plast som stivner fort, denne presser vi over tennene og en vil på 2 min få en kopi av planen over sine tenner. Nå skal det være et hvitt smil med rette tenner!

Fotostudio er en viktig del av jobben. Med gode bilder og informativ video kan vi nå dokumentere dette, og du kan faktisk få en kopi med hjem så du kan tenke deg om i fred og ro om dette er det du virkelig vil. Vidar var ikke i tvil, det var bare å komme i gang.

Vi laget tynne skall/fasader/fasetter/veneers i porselen som vi limte på utsiden av eksisterende tenner, etter å ha redusert litt av overflaten på Vidars tenner for å få plass til den nye fasongen. Slik kan en selv bestemme hvor hvitt smil og hvor rette tenner en vil ha. Vidar smiler mer en noen gang nå!

Designet denne gangen er gjort av www.frostdental.no/scandinavian-smile-design

Jan

hvitt smil rette tenner

Ferdig behandlet, med hvitt smil som ønsket, kopi av 3D-«prøvekjøring»

rette tenner hvitt smil

Del